Chojnice – ubezpieczenie komunikacyjne samochodu AC OC NNW

Chojnice – Ubezpieczenie AC OC NNW dla Twojego auta w mieście: Chojnice. Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz najlepsze i tanie ubezpieczenie komunikacyjne. Chojnice – pomorskie

Chojnice (pomorskie) – najtańsze ubezpieczenie samochodu w Liberty Direct! Sprawdź naszą ofertę.


Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
Chroni Twoje auto, kiedy byłeś przyczyną wypadku lub kiedy Twe auto zostało uszkodzone, a określenie winowajcy jest niemożliwe (np. rysa na parkingu, wybita przez wandali szyba).
Ochrona AC obejmuje także szkody powstałe na skutek zderzeń ze zwierzętami i działaniem sił wyższych (np. powodzi, wybuchu, ognia).
Jeżeli posiadasz AutoCasco, przy ewentualnej kradzieży pojazdu również dostaniesz odszkodowanie.

Ubezpieczenie zawiera się na okres 12 miesięcy.
Składkę płaci się jednorazowo albo w ratach.
Umowa wygasa z mocy prawa po zakończeniu czasu ubezpieczenia.

TU nie odpowiada za skutki wielu zdarzeń:

  • jeżeli uszkodziłeś samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) a także pod wpływem alkoholu,
  • jeżeli użyłeś go jako narzędzie przestępstwa,
  • jeżeli oddaliłeś się bez jasnej przyczyny z miejsca wypadku,
  • kiedy zostawiłeś dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został skradziony,

Nabywając ubezpieczenie Auto Casco zapoznaj się z OWU oraz zwróć uwagę na:

  • właściwe określenie wartości pojazdu – sumy ubezpieczenia,
  • wariant ubezpieczenia – czy na pewno masz ubezpieczony samochód od stłuczek i kradzieży,
  • udziały własne – ile zostanie potrącone przez ubezpieczyciela z odszkodowania,
  • wyłączenia odpowiedzialności – kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania,
  • wykupienie amortyzacji – czy możesz zamontować nowe oryginalne części,
  • czy polisa obejmuje również usługi Assistance.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *