Czy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania?

Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe, posiada określone warunki umowy, które znajdziemy w OWU. Mogą zatem różnić się między sobą, dlatego przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, czy wszystkie zawarte w niej wiadomości w pełni nam odpowiadają i w przypadku jakich zdarzeń zostanie wyłączona odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Oczywiście ubezpieczyciel ma prawo odmówienia wypłacenie nam kompensaty. Jest wiele czynników wpływających na taką decyzję. Między innymi gdy:

* kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
* zgłosimy szkodę po upłynięciu wymaganego terminu
* spowodujemy wypadek umyślnie lub w skutek naszego niedbalstwa
* kierowca nie posiada prawa jazdy
* pojazd jest używany przez Ośrodki Szkolenia Kierowców w celu nauki jazdy, bez zapłacenia wymaganej składki
* nie posiadamy ważnej rejestracji
* pojazd nie ma ważnego przeglądu technicznego
* uszkodzenie pojazdu nastąpiło w momencie dokonywania przestępstwa lub działań związanych z protestami czy wojną.
Dlatego pamiętajmy by przed zakupem ubezpieczenia zapoznać się z warunkami umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *