Czym jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC (Autocasco) , w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC jest całkowicie dobrowolne. Co to oznacza? Że podpisanie takiej umowy jest zależne tylko i wyłącznie od nas.

Jakie korzyści zatem czerpiemy z tego ubezpieczenia? Przede wszystkim ochroną zostają objęte szkody takie jak : spowodowanie przez nas wypadku lub potrącenia, zderzenie ze zwierzętami lub gdy sprawca uszkodzenia nie jest znany, bądź nie da się ustalić jego danych. Jesteśmy zabezpieczeni także od zdarzeń losowych takich jak: powódź, pożar czy burza

Zawarcie polisy autocasco

Umowę AC zawieramy za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego. Przedstawia nam oferty ubezpieczeń towarzystw, z którymi współpracuje. Szerszym wachlarzem wariantów dysponuje tzw multiagent, ponieważ współpracuje on z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Pamiętajmy, że możemy również zawrzeć umowę online lub telefonicznie.

Podpisując umowę zgadzamy się na warunki, które są w niej zawarte (owu). Przed jej zawarciem powinniśmy zapoznać się dokładnie z jej treścią. W tym celu agent ubezpieczeniowy dostarcza nam owu (ogólne warunki umowy) odpowiednio wcześniej.Każdy ubezpieczyciel opracowuje swoje warianty ubezpieczenia.

Polisę zawiera się na okres 12 miesięcy lub krótszy i może być przerwana w każdej chwili (dotyczy to umów zawartych na okres co najmniej pół roku). Po jej podpisaniu,  mamy 30 dni na zastanowienie się i w przypadku gdy jakiś szczegół nam nie odpowiada, przez cały ten okres możemy od niej odstąpić.Pamiętajmy, że dla przedsiębiorców okres ten jest skrócony do 7 dni. Nie grożą nam z tego tytułu żadne konsekwencje. Nie musimy uzyskiwać zgody naszego ubezpieczyciela. Istnieje tylko obowiązek zapłaty za okres ubezpieczenia, z którego faktycznie korzystaliśmy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wykupując polisę AC należy również wiedzieć jakich szkód ona nie pokrywa. Tak jak w ubezpieczeniu OC, odszkodowanie nie zostanie wypłacone, gdy pojazd będzie prowadzony pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych. Kiedy zostaniemy zatrzymani bez dokumentów ( prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego) lub aktualnych badań technicznych. Po ucieczce z miejsca wypadku, nie możemy liczyć na odszkodowanie. Także gdy celowo uszkodzimy samochód lub dopuścimy się  rażącego niedbalstwa.

Poza tym polisa AC nie obejmuje następujących szkód:

 • Powstałych w samochodzie, który jest własnością innej osoby, niż ta która widnieje w dokumencie ubezpieczenia
 • Innych niż te wskazane w zgłoszeniu szkody
 • W sytuacji przywłaszczenia auta
 • Uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia chyba,że dopuści się do tego osoba trzecia
 • W samochodach, których prowadzenie jest w Polsce nielegalne
 • W wyposażeniu samochodu, które nie jest uwzględnione we wniosku
 • W wyniku bieżącego zużycia auta
 • Wskutek niezgodnego użytkowania pojazdu z jego przeznaczeniem (niewłaściwy przewóz ładunku)
 • Kiedy samochód użyty został jako narzędzie czynu niedozwolonego (przestępstwa)
 • Powstałych gdy pojazd używany był na rzecz wojska i policji
 • Wskutek wybuchu wojny i działań wojennych
 • W częściach uszkodzonych przed podpisaniem polisy
 • Zarejestrowania za granicą
 • Pojazdów napędzanych silnikiem, który umieszczony jest  na zewnątrz  (tramwaje)
 • Na skutek kradzieży samochodu z pozostawionymi w nim kluczykami i dokumentów  (chyba, że sprawca użył przemocy)

Na co zwrócić uwagę?

Podpisując polisę AC, by być całkowicie usatysfakcjonowanym, zwróćmy przede wszystkim uwagę na następujące kwestie:

 • Zakres ochrony, którą udziela nam zakład ubezpieczeniowy
 • Nasze obowiązki
 • Wyłączenia odpowiedzialności TU
 • Zmniejszenie odszkodowania o udział własny
 • Warunki uznania szkody (sposób oszacowania jej wartości)
 • Kwestie podatku VAT
Miejmy na uwadze, że zaniżona składka AC, to często węższy zakres ochrony. Warto zorientować się czy nasza polisa OC gwarantuje ochronę także za granicami naszego kraju. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie AC z Assistance. Za niewielką dopłatę mamy zapewnioną pomoc medyczną, usunięcie usterki czy auto zastępcze.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *