Dobra – ubezpieczenie komunikacyjne samochodu AC OC NNW

Dobra – Ubezpieczenie AC OC NNW dla Twojego auta w mieście: Dobra. Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz najlepsze oraz najtańsze ubezpieczenie komunikacyjne. Dobra – zachodniopomorskie

Dobra (zachodniopomorskie) – najtańsze ubezpieczenie samochodu w Liberty Direct! Sprawdź naszą ofertę.


Ubezpieczenie autocasco (AC) należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych.
Ochrania ono Twoje auto, wówcza Ty jesteś sprawcą wypadku albo gdy Twe auto zostało uszkodzone, a poznanie przyczyny jest niemożliwe (np. rysa na parkingu, zniszczona przez huliganów szyba).
Ochrona Auto Casco obejmuje też szkody powstałe na skutek zderzeń ze zwierzętami i działaniem sił wyższych (np. zalania, wybuchu, ognia).
Jeśli posiadasz AutoCasco, przy ewentualnej kradzieży samochodu również dostaniesz odszkodowanie.

Umowę zawiera się na czas 1 roku.
Składkę płaci się jednorazowo albo w ratach.
Umowa wygasa z mocy prawa po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

ZazwyczajTU nie odpowiada za skutki niektórych zdarzeń:

  • jeżeli uszkodziłeś samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) a także pod wpływem alkoholu,
  • jeśli używałeś go jako narzędzie przestępstwa,
  • jeśli oddaliłeś się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku,
  • gdy zostawiłeś dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został skradziony,

Nabywając polisę Auto Casco przeczytaj OWU oraz zwróć uwagę na:

  • poprawne określenie wartości pojazdu – sumy ubezpieczenia,
  • wariant ubezpieczenia – czy na pewno masz ubezpieczony samochód od stłuczek i kradzieży,
  • udziały własne – ile potrąci ubezpieczyciel z odszkodowania,
  • wyłączenia odpowiedzialności – kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania,
  • wykupienie amortyzacji – czy możesz montować nowe oryginalne części,
  • czy polisa obejmuje także usługi Assistance.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *