Dokumenty szkodowe.

Kupując polisę ubezpieczeniową AC, pragniemy zabezpieczyć się w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Co jednak w przypadku, gdy spowodowaliśmy wypadek? Na początku trzeba załatwić wszelkie formalności związane z wypłatą odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeniowe na miejsce zdarzenia wysyła rzeczoznawcę, od którego zależy wypłata odszkodowania. W tym celu sporządzane są dokumenty szkodowe. Wgląd w nie może mieć ubezpieczony, poszkodowany i ubezpieczyciel. Zapoznanie się ze sporządzonymi dokumentami, pozwoli nam sprawdzić ustalenia ubezpieczyciela w związku z odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodę, proponowaną kwotą odszkodowania czy motywy związane z odmówieniem nam kompensaty. Zawsze możemy poprosić Towarzystwo Ubezpieczeniowe o kserokopie wszystkich sporządzonych dokumentów. Zadbajmy o to by były zgodne z oryginałem i pamiętajmy, że to my ponosimy koszty za ich skopiowanie. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić nam potrzebne materiały i nie może sprawiać żadnych trudności. Dlatego jeśli mamy jakieś wątpliwości związane z likwidacją szkody, niezwłocznie powinniśmy sprawdzić dane zawarte w specjalnie sporządzonych dokumentach. Często zdarza się, że jedyną drogą uzyskania należnego odszkodowania, jest skierowanie sprawy do sądu. Warto wtedy wiedzieć, gdzie ubezpieczyciel popełnił błąd i mieć na to dowody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *