Kazimierza Wielka – ubezpieczenie komunikacyjne samochodu AC OC NNW

Kazimierza Wielka – Ubezpieczenie AC OC NNW dla Twojego auta w mieście: Kazimierza Wielka. Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz najlepsze oraz tanie ubezpieczenie samochodowe. Kazimierza Wielka – świętokrzyskie

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie) – najtańsze ubezpieczenie samochodu w Liberty Direct! Sprawdź naszą ofertę.


Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
Chroni Twoje auto, wówcza byłeś przyczyną wypadku lub gdy Twe auto zostało zniszczone, a określenie sprawcy jest niemożliwe (np. rysa na parkingu, zniszczona przez wandali szyba).
Ochrona Auto Casco obejmuje też szkody spowodowane zderzeniem ze zwierzętami oraz działaniem sił wyższych (np. powodzi, wybuchu, ognia).
Jeśli posiadasz zakupioneAutoCasco, przy ewentualnej kradzieży samochodu także zostanie Ci wypłacone odszkodowanie.

Polisę zawiera się na okres 12 miesięcy.
Składkę można zapłacić jednorazowo albo w ratach.
Umowa ulega rozwiązaniu automatycznie po zakończeniu czasu ubezpieczenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za skutki wielu zdarzeń:

  • zniszczenie samochodu prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) albo pod wpływem alkoholu,
  • jeśli używałeś go jako narzędzie przestępstwa,
  • jeśli odszedłeś się bez jasnej przyczyny z miejsca wypadku,
  • gdy zostawiłeś dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został ukradziony,

Kupując polisę Auto Casco zapoznaj się z OWU i zwróć uwagę na:

  • poprawne określenie wartości pojazdu – sumy ubezpieczenia,
  • wariant ubezpieczenia – czy na pewno masz ubezpieczony samochód od stłuczek i kradzieży,
  • udziały własne – ile zostanie potrącone przez ubezpieczyciela z odszkodowania,
  • wyłączenia odpowiedzialności – kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania,
  • wykupienie amortyzacji – czy możesz zamontować nowe oryginalne części,
  • czy polisa obejmuje także usługi Assistance.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *