Ogrodzieniec – ubezpieczenie komunikacyjne samochodu AC OC NNW

Ogrodzieniec – Ubezpieczenie AC OC NNW dla Twojego auta w mieście: Ogrodzieniec. Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz najlepsze oraz tanie ubezpieczenie samochodowe. Ogrodzieniec – śląskie

Ogrodzieniec (śląskie) – najtańsze ubezpieczenie samochodu w Liberty Direct! Sprawdź naszą ofertę.


Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
Ochrania ono Twoje auto, wówcza byłeś przyczyną wypadku bądź kiedy Twe auto zostanie zdewastowane, a określenie przyczyny jest niemożliwe (np. rysa na parkingu, zniszczona przez wandali szyba).
Ochrona AC obejmuje też szkody powstałe na skutek zderzeń ze zwierzętami oraz działaniem sił wyższych (np. zalania, wybuchu, ognia).
Jeśli posiadasz wykupioneAC, przy ewentualnej kradzieży samochodu także dostaniesz odszkodowanie.

Polisę zawiera się na okres 1 roku.
Składkę płaci się jednorazowo lub w ratach.
Umowa wygasa z mocy prawa po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

ZazwyczajUbezpieczyciel nie odpowiada za konsekwencje niektórych zdarzeń:

  • uszkodzenie samochodu prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) lub pod wpływem alkoholu,
  • jeżeli używałeś go jako narzędzie przestępstwa,
  • jeśli odszedłeś się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku,
  • kiedy pozostawiłeś dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został skradziony,

Kupując ubezpieczenie AC przeczytaj OWU a także zwróć uwagę na:

  • właściwe określenie wartości pojazdu – sumy ubezpieczenia,
  • wariant ubezpieczenia – czy na pewno masz ubezpieczony samochód od stłuczek i kradzieży,
  • udziały własne – ile zostanie potrącone przez ubezpieczyciela z odszkodowania,
  • wyłączenia odpowiedzialności – kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania,
  • wykupienie amortyzacji – czy możesz montować nowe oryginalne części,
  • czy polisa obejmuje także usługi Assistance.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *