Stłuczka służbowym samochodem.

Jeśli wykonujemy zawód kierowcy, może zdarzyć się tak, że dostaniemy samochód służbowy jako nasze narzędzie pracy. Co się jednak stanie w przypadku, gdy dojdzie do stłuczki i kto poniesie za nią koszty? Ważne wtedy będzie miejsce, w którym miała miejsce. Jeśli zdarzyło się to poza granicami naszego kraju, bardzo prawdopodobne będzie, że to my poniesiemy wszystkie koszty naprawy, nawet jeśli pojazd posiada ubezpieczenie AC. Pracodawca w umowie może podkreślić, że pojazd jest dostępny dla nas tylko do poruszania się po kraju. Należy liczyć się także z konsekwencjami, gdy doszło do szody i zostanie udowodnione, że byliśmy wtedy pod wpływem alkoholu. Możemy również odpowiadać z tytułu szkody wyrządzonej pracodawcy. Jeżeli działaliśmy umyślnie, pokryjemy wszystkie koszty, natomiast w przypadku, gdy szkoda nastąpiła z powodu naszego niedbalstwa, kwota jaką musimy zapłacić, będzie miała równowartość naszego trzymiesięcznego wynagrodzenia. Pod uwagę jest też brane czy wypadek miał miejsce w trakcie pracy. Jeśli tak nie jest, odpowiadamy za nią na zasadach zawartych w kodeksie cywilnym. Może także zdarzyć się, że nasz pracodawca będzie miał problemy z wypłatą odszkodowania. Stanie się tak w przypadku, gdy nie zostanie sporządzona umowa lub inne dokumenty, które określają na przykład wartość mienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *