Wieluń – ubezpieczenie komunikacyjne samochodu AC OC NNW

Wieluń – Ubezpieczenie AC OC NNW dla Twojego samochodu w mieście: Wieluń. Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz najlepsze oraz najtańsze ubezpieczenie samochodu. Wieluń – łódzkie

Wieluń (łódzkie) – najtańsze ubezpieczenie samochodu w Liberty Direct! Sprawdź naszą ofertę.


Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
Chroni Twój samochód, wówcza Ty jesteś sprawcą wypadku lub gdy Twe auto zostanie zdewastowane, a ustalenie sprawcy jest niemożliwe (np. uderzenie na parkingu, zniszczona przez huliganów szyba).
Ochrona AC obejmuje też szkody spowodowane zderzeniem ze zwierzętami oraz działaniem sił przyrody (np. powodzi, wybuchu, ognia).
Jeżeli posiadasz zakupioneAC, przy ewentualnej kradzieży auta także zostanie Ci wypłacone odszkodowanie.

Umowę zawiera się na czas 12 miesięcy.
Składkę płaci się jednorazowo albo w ratach.
Umowa wygasa z mocy prawa po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki niektórych zdarzeń:

  • uszkodzenie samochodu prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) albo pod wpływem alkoholu,
  • jeśli używałeś go jako narzędzie przestępstwa,
  • jeżeli odszedłeś się bez jasnej przyczyny z miejsca wypadku,
  • gdy zostawiłeś dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został skradziony,

Kupując polisę Auto Casco przeczytaj OWU a także zwróć uwagę na:

  • właściwe określenie wartości samochodu – sumy ubezpieczenia,
  • wariant ubezpieczenia – czy na pewno masz ubezpieczony samochód od stłuczek i kradzieży,
  • udziały własne – ile zostanie potrącone przez ubezpieczyciela z odszkodowania,
  • wyłączenia odpowiedzialności – kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania,
  • wykupienie amortyzacji – czy możesz zamontować nowe oryginalne części,
  • czy polisa obejmuje także usługi Assistance.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *